Patent, ürün veya buluş sahibine devlet tarafından verilen buluşun kullanılması, satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin elde edilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren mutlak bir hak ve bu hakkı kanıtlayan resmî bir belgedir.

Faydalı Model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha elverişlidir. Küçük ve orta büyüklükteki
işletmelerin gerçekleştirdiği yeniliklerin rakiplerce hemen hemen aynısının yapılarak taklit edilmesi tehlikesi mevcuttur.
Küçük ve orta büyüklükteki bu işletmelerin mütevazi de olsa , bu buluşlarını faydalı model belgesi vererek korumak, onların
ekonomik varlıklarının devamına hizmet edecektir.

Talep Formu